ترازو

ترازو وسیله‌ای جهت تعیین وزن اجسام می‌باشد، که در اکثر صنایع، فروشگاه‌ها، موارد خانگی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.