نمایشگر

نمایشگر های وزن، تبدیل کننده خروجی آنالوگ لودسل ها به صورت دیجیتال می‌باشند که ما را قادر به روئیت عدد وزن، نیرو و یا فشار به صورت دیجیتال می‌سازند.
نمایشگرهای وزن در انواع مختلف جهت استفاده در محیط‌های صنعتی،کارخانجات، باسکول‌ها و ترازوها کاربرد دارند.