لودسل خمشی برشی

این نوع سنسورهای وزن (لودسل خمشی برشی) ، خمشی یک طرفه بوده و بیشتر در توزین مخازن، توزین سیلو، توزین ترازوهای چند پایه، توزین بچینگ و کارخانه آسفالت کاربرد دارند