لودسل S شکل

این نوع سنسورهای وزن (لودسل S شکل)، کششی فشاری بوده و بیشتر در توزین مخازن، توزین میکسر،توزین آویز، توزین بچینگ و کارخانه آسفالت کاربرد دارند.