اینورتر

 • اینورتر LS : IV5

  مشخصات فنی

  کاربرد:
  اینورتر با قابلیت Full Flux Vector Control
  سه فاز با ولتاژ 230v-200v و توان 2.2kw-37kw
  سه فاز با ولتاژ 380v-480v و توان 2.2kw-500kw
  ورودی DC با توان 5.5kw-500kw

 • اینورتر LS : IP5A

  مشخصات فنی

  کاربرد:
  اینورتر مخصوص پمپ وفن
  سه فاز با ولتاژ 230v-200v و توان 0.75kw-30kw
  سه فاز با ولتاژ 380v-480v و توان 0.75kw-450kw

 • اینورتر LS : IS7

  مشخصات فنی

  کاربرد:
  اینورتر دقیق با گشتاور بالا
  سه فاز با ولتاژ 230v-200v و توان 0.75kw-75kw
  سه فاز با ولتاژ 380v-480v و توان 0.75kw-375kw

 • اینورتر LS : IS5

  مشخصات فنی

  کاربرد:
  اینورتر بسیاار دقیق با قابلیت Vector Control
  سه فاز با ولتاژ 230v-200v و توان 0.75kw-55kw
  سه فاز با ولتاژ 380v-480v و توان 0.75kw-75kw

 • اینورتر LS : IG5A

  مشخصات فنی

  کاربرد:
  اینورتر قدرتمند
  تک فاز با ولتاژ 230v-200v و توان 0.4kw-1.5kw
  سه فاز با ولتاژ 230v-200v و توان 0.4kw-2.2kw
  سه فاز با ولتاژ 380v-480v و توان 0.4kw-2.2kw

 • اینورتر LS : IC5

  مشخصات فنی

  کاربرد:
  اینورتر کوچک با گشتاور بالا
  تک فاز با ولتاژ 230v-200v و توان 0.4kw-2.2kw

 • اینورتر LS : IE5

  مشخصات فنی

  کاربرد:
  اینورتر کوچک با کاربردی آسان
  تک فاز با ولتاژ 230v-200v و توان 0.1kw-0.4kw
  سه فاز با ولتاژ 230v-200v و توان 0.1kw-0.4kw