نمایشگر ساده

این نوع نمایشگرها ساده می‌باشند و تنها جهت روئیت عدد وزن مناسب بوده و نهایتا قابلیت اتصال به رایانه و یا پرینتر را نیز دارا می‌باشند، قیمت این نوع نمایشگرها مناسب بوده و بیشتر در ترازوهای قپانی و صنایع کم هزینه مورد مصرف می‌باشند.