نمایشگر کنترولر

نمایشگر کنترولر قابلیت کنترل توزین مخازن را دارا می‌باشند و دارای رله جهت تعیین بار ورودی و یا خروجی از مخزن مورد نظر را می‌باشند به طوری که بار داخل مخزن جهت تخلیه و یا بارگیری با وزن مشخص، قابل کنترل می‌باشد.

نمایشگر کنترولر بیشتر در توزین مخازن، توزین‌های حساس و توزین بچینگ و کارخانه آسفالت و یا حتی در پروژه های آزماشگاهی و دانشگاهی و در اندازه‌گیری مقدار پیک و در پرژه‌های ماکارونی کاربرد دارند.