نمایشگر باسکولی

نمایشگر باسکولی جهت توزین باسکول با قابلیت پرینت و چاپ قبض و مقدار بار ورودی و خروجی از روی باسکول را دارا می‌باشند، در ضمن با استفاده از این نمایشگر می‌توان مقدار بارهای ورودی و یا خروجی را در حافظه دستگاه ذخیره و در پایان روز ، ماه و حتی سال پرینت گرفت، این نمایشگر ها قالبا قابلیت اتصال به رایانه را نیز دارند و بیشتر در باسکول ها  و یا حتی توزین مخازن مورد استفاده قرار می‌گیرند.