ترانسمیتر و مبدل

ترانسمیتر وزن دستگاهی است که خروجی لودسل را به خروجی استاندارد آنالوگ مانند 4-20mA و یا 0-10V تبدیل می‌کند و قالبا جهت اتصال لودسل به PLC هایی که ورودی آنالوگ دارند از این دستگاه استفاده می‌گردد.